Wsparcie techniczne

777XXX9292AFF - numer klasyfikacji technicznej

Prosimy o podanie numeru katalogowego, typu urządzenia lub numeru seryjnego.

Jeżeli nie ma wspomnianych oznaczeń lub są nieczytelne prosimy o przesłanie zdjęcia w celu identyfikacji.

na adres: biuro@medynski.pl

Dziękujemy