Zawory kulowe - trójdrogowe pneumatyczne

Zawór kulowy 513 pneumatyczny

Zawór kulowy 513 pneumatyczny

Trójdrogowy mosiężny zawór kulowy z napędem pneumatycznymprzeznaczony do pracy z mediami  popularnymi, mało agresywnymi.

Zawór kulowy 783 pneumatyczny

Zawór kulowy 783 pneumatyczny

Trójdrogowy zawór kulowy z napędem pneumatycznym dedykowany dla przemysł chemiczny, petrochemiczny, instalacja hydrauliczna, ogrzewania, dystrybucji wody, sprężonego powietrza...