Zawory kulowe - stal węglowa kołnierz pneumatyczne

Zawór kulowy 762 pneumatyczny

Zawór kulowy 762 pneumatyczny

Zastosowanie: przemysł chemiczny, petrochemiczny, instalacja hydrauliczna, ogrzewania, dystrybucji wody, sprężonego powietrza....

Zawór kulowy 710 pneumatyczny

Zawór kulowy 710 pneumatyczny

Dedykowany do instalacji przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu do 40 bar. ...

Zawór kulowy 756 pneumatyczny

Zawór kulowy 756 pneumatyczny

Przemysł chemiczny, petrochemiczny, ...

Zawór kulowy 752 pneumatyczny

Zawór kulowy 752 pneumatyczny

zawory kulowe przeznaczony do rurociągów cieczy przemysłowych (ropa i gaz) o ciśnieniu do 40 bar....